โฮสติ้งเพื่อการศึกษาจากไอนีทเว็บ

เงื่อนไขการใช้งาน เว็บไซต์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับ การพนัน,อนาจาร,Download Upload ,เผยแพร่ข้อความ อ้างอิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

หากทางเราตรวจพบว่ามีการใช้งานที่เข้าข่ายความผิด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้

รองรับ HTML Javascript

บริการฟรีนี้รองรับเว็บไซต์ html Javascript หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริการนี้ไม่รองรับการใช้งานฐานข้อมูล (database) ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ฟรีตลอด 5 ปีโดยที่ไม่ต้องต่ออายุ หลังจากนั้นหากท่านมีความประสงค์ต้องการใช้งานต่อกรุณาต่ออายุหรือติดต่อเราเพิ่มเติม

หลักฐานที่ต้องใช้

1 บัญชีผู้ใช้สามารถขอใช้บริการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น !!

1. สำเนา หรือภาพถ่าย บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวอาจารย์ ที่เห็นเลขบัตรชัดเจน (เมื่อทางเราได้ทำการตรวจเอกสารแล้วจะดำเนินการให้ทันทีโดยไม่เกิน 1 วัน ข้อ)

2. กรอกแบบฟอร์มตามจริงและครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบได้อย่างเร็วที่สุด

รายละเอียดการใช้งาน

หลังจากท่านได้รับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรายละเอียดการเข้าใช้งาน ท่านสามารถอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ html ของท่านผ่านโปรโตคอล FTP ได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเรา คลิกที่นี่!
Click or drag a file to this area to upload.